Home
Our Top Performer's Student List in 2017-2018

Our Top Performer's Student List in 2017-2018

S.NoNamePercentage
1 Mritunjay Gupta 73
2 Km. Jyoti Chaudhary 71
3 Km. Aradhana Mall 68
4 Km. Rupam Sharma 68
5 Km. Ritu Mishra 66
6 Ruma Shankaran 66
7 Ayush Srivastava 65
8 Anoop Kumar Gupta 63
9 Pradeep Gupta 63
10 Akanksha Sharma 63
11 Saina Khatoon 63
12 Ankita 62
13 Neha Rai 62
14 Arjun Suryavansham 61
15 Anjali Panday 61
16 Km. Reena Singh 61
17 Neha Yadav 61
18 Sachi Srivastava 61
19 Harshita Srivastava 60
20 Surya Prakash Singh 60
21 Km. Ankita Singh 60
22 Km. Sivangi Pal 60
23 Km. Diksha 60
24 Km. Mridula Singh 60
25 Shweta Yadav 60